اخبار برگزیده

تنهایی را دوست دارم

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ... تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .. . تنهایی را دوست دارم زیرا.... در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد...


تنهایی را دوست دارم

تنهایی را دوست دارم

تنهایی را دوست دارم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها